Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében.A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

Menü

Adatkezelési nyilatkozat

A Klíma-Frigo Co. Kft. a www.klimatmost.hu webáruház tulajdonosa mint adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a megrendelők személyes adatait, melyet a megrendeléshez szükséges mértékben rendelkezésünkre bocsátott. Az ügyfelek bizalmának megtartása érdekében az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kezeli és tárolja. Személyes adatokat más célra, így különösen saját céljára az Adatfeldolgozó nem jogosult kezelni. Adatfeldolgozó harmadik fél számára nyújtott szolgáltatáshoz sem építheti be a személyes adatokat. Adatkezelő a személyes adatokat elkülönítve tárolja.

Fogalom meghatározások:

1.1. "Személyes adat" azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,online azonosító vagy természetes személy testi,fiziológiai,genetikai,szellemi,gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1.2. "Adatkezelés" a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,így a gyűjtés,rögzítés,rendszerezés,tagolás,tárolás,átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés,betekintés,felhasználás,közlés továbbítás,terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás,korlátozás, törlés,illetve megsemmisítés.

1.3. "GDPR" az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete

1.4. "NAIH" Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Rendelete

Titoktartás:

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy csak a feladatok végrehajtásához szükséges személyek férhetnek a személyes adatokhoz.